grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna przy inwestycji termomodernizacji Hotelu Olimpia w Poznaniu

Opinia ornitologiczna przy inwestycji termomodernizacji Hotelu Olimpia w Poznaniu

Opinia przyrodnicza dotycząca możliwości przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w okresie rozrodczym ptaków w obrębie budynku Hotelu Olimpia w Poznaniu
Opinia ornitologiczna dla budynku przeznaczonego do termomodernizacji w sezonie lęgowym.

Opinia ornitologiczna dla obiektów Hotelu Olimpia sporządzona została w celu opisania i określenia wpływu na gatunki objęte ochroną gatunkową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz. U. z 2014 r. , poz. 1348) planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu prac termodernizacyjnych w obrębie budynku hotelu „Olimpia”, położonego w Poznaniu (woj. wielkopolskie), przy ul. Taborowej 8.

Ocena możliwości prowadzenia prac termomodernizacyjnych bez szkody dla ptaków w sezonie lęgowym.


Fot. Kontrola ornitologiczna budynku Hotelu Olimpia w Poznaniu pod kątem gniazdowania ptaków i możliwości przeprowadzenia termomodernizacji w sezonie lęgowym ptaków.

Oceny przyrodniczej dokonano na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej w godzinach porannych oraz południowych. Ze względu na dość późną fazę sezonu lęgowego (dla większości gatunków), podczas kontroli przedmiotowego obszaru zwracano szczególną uwagę na gatunki ptaków, które w tym okresie karmią pisklęta oraz wysiadują jaja. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość gniazdowania jerzyka Apus apus, który jest gatunkiem późno przylatującym i przystępującym do lęgów, zwłaszcza w bieżącym roku. W przypadku tego gatunku budynek kontrolowano również pod kątem występowania potencjalnych miejsc dogodnych do założenia gniazda (np. otwarte otwory wentylacyjne) Niewielka powierzchnia na której prowadzono prace umożliwiła jej dokładne oględziny, które polegały na obserwacji budynku wraz z otoczeniem (w promieniu ok. 20 m.), dachu, wnęk okiennych (wykorzystywanych przez oknówki Delichon urbicum), otworów wentylacyjnych oraz stropodachu. Przeprowadzono również nasłuchy oraz oględziny z powierzchni dachu. Budynek kontrolowano również pod kątem obecności szpar, wnęk i ubytków w elewacji. Takie miejsca są często wykorzystywane przez ptaki, a nawet nietoperze. Uwagę zwrócono również na metalowe elementy zamontowane nad najwyższą kondygnacją.

Nadzór ornitologiczny nad pracami budowlanymi i termomodernizacyjnymi.<br />


Fot. Kontrola ornitologiczna elewacji budynku pod kątem gniazdowania ptaków.

W trakcie wizji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, co podyktowane jest brakiem dogodnych do gniazdowania i rozrodu miejsc. Elewacja budynku, którego oględzin dokonano, składa się z jednorodnych płyt, pozbawionych ww. elementów,
w związku z czym nie daje możliwości bytowych ptakom oraz nietoperzom. Nie stwierdzono możliwości dostania się z zewnątrz do środka stropodachów, często wykorzystywanych do gniazdowania, rozrodu i zimowania przez ptaki i nietoperze. W jego wnętrzu nie zaobserwowano jakichkolwiek śladów bytowania zwierząt:

  • szczątki,
  • pióra,
  • odchody,
  • stare gniazda,
  • skorupki jaj, itp.

Rzetelna realizacja. Terminowa i fachowa obsługa inwestycji. Polecam do współpracy.

polecam

Zarząd

Hotel Olimpia Poznań

Galeria zdjęć z realizacji