grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna – uciążliwe sąsiedztwo wróbla

Opinia ornitologiczna – uciążliwe sąsiedztwo wróbla

Z racji coraz mniejszej liczby dogodnych miejsc lęgowych ptaki szukają schronienia również na nowych osiedlach. Niestety wiąże się to często z niszczeniem przez nie elewacji.
Wróble niszczące elewację bloku na osiedlu w Poznaniu.

Wróble, kawki, gołębie, zakładają gniazda w blokach w bliskim sąsiedztwie ludzi, często wiąże się to z utrudnieniami takimi jak odchody lub zniszczenia elewacji

Wróble, kawki czy gołębie miejskie to trzy gatunki ptaków, które najczęściej gniazdują na budynkach mieszkalnych. Zdąża się wówczas, że są na tyle uciążliwe dla mieszkańców, że ich sąsiedztwo z różnych przyczyn staje się nie do zniesienia. Ptaki albo są zbyt głośne albo nieustannie „brudzą”, co doprowadza właścicieli lokalów do wściekłości.

W trakcie inwentaryzacji ornitologicznej na jednym z balkonów poniżej otworu wentylacyjnego stwierdzono obecność świeżych odchodów ptasich, co sugeruje zajęcie otworu przez ptaki, oraz jego wykorzystanie do celów lęgowych. W trakcie wizji nie zaobserwowano osobników wlatujących, bądź wylatujących z otworu, jednak mogło to być spowodowane płoszeniem przez obserwatorów przebywających bezpośrednio w pobliżu. Ze względu na wielkość otworu, oraz wykorzystując wywiad z mieszkańcami mieszkania zlokalizowanego bezpośrednio pod przedmiotowym otworem w elewacji stwierdzono jego wykorzystanie przez gniazdujące wróble (Passer domesticus).

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzenia planowanych prac, związanych
z uszczelnieniem w elewacji budynku (usunięcie otworu w elewacji) stan środowiska naturalnego może ulec pogorszeniu – w trakcie sezonu lęgowego likwidacji ulegnie otwór w elewacji wykorzystywany, jako miejsce lęgowe przez wróbla (Passer domesticus).

Wróble wydziobały otwór w elewacji budynku i wykorzystują go jako miejsce do wyprowadzenia lęgów.


Fot. Otwór w elewacji budynku wykorzystywany jako miejsce lęgowe.

Ze względu na wyniki przeprowadzonej wizji terenowej i stwierdzenie wykorzystanie przedmiotowego otworu w elewacji przez gniazdujące w nim ptaki zalecono wstrzymanie
z rozpoczęciem prac w obrębie otworu w elewacji do 30 września 2016r., czyli do zakończenia sezonu lęgowego przez ptaki. Wróbel (Passer domesticus) może wyprowadzać kilka lęgów w trakcie jednego sezonu lęgowego – od kwietnia do końca sierpnia).

Wróbel Passer domesticus żerujący na drzewie


Fot. Wróbel, zdjęcie zrobione podczas wykonywania opinii ornitologicznej.

Zezwolenie na niszczenie gniazd ptaków – wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Ornitolog Poznań. Gniazdo gołębia.


Fot. Otwór w starej kamienicy w Poznaniu wykorzystywany jako miejsce lęgowe gołębia miejskiego.

W trakcie wykonywania rzeczowej opinii ornitologicznej stwierdzono występowanie gatunków chronionych, w związku z tym inwestor musiał złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie stosownego zezwolenia na niszczenia gniazd ptaków podlegających ochronie.

Kamera inspekcyjna, doskonałe narzędzie, dzięki któremu ornitolog może zajrzeć w miejsca niedostępne gołym okiem

Kamera inspekcyjna (endoskop) jest to niezwykle istotny przyrząd służący do inspekcji szczelin elewacji w poszukiwaniu nietoperzy, gniazd ptasich oraz wszelkich śladów ich aktywności, będących poza zasięgiem wzroku ornitologa. Bardzo istotne jest żeby kamera inspekcyjna miała wysięgnik o jak najmniejszej średnicy najlepiej ok 5 mm. Dzięki kamerze inspekcyjnej podczas wykonywania opinii ornitologicznej obawa niezauważenia ptaka lub nietoperze przebywającego w szczelinach budynku jest zmniejszona do minimum. Bardzo ważną cechą kamery inspekcyjnej jest rejestracja obrazu i możliwość wykonywania zdjęć i zapisu ich w pamięci urządzenia. Tak żeby następnie móc je wykorzystać do opisu opracowania.

Kamera inspekcyjna dla ornitologa.


Fot. Kamera inspekcyjna. Niezbędne urządzenie ornitologa służące do obserwacji miejsc niedostępnych gołym okiem.

Opinia ornitologiczna wykonana przez zespół Ornitolog Poznań została zrealizowana terminowo i z należytą starannością. Dzięki współpracy z ornitologiem udało się sprawnie zrealizować plany inwestycyjne

polecam

Zarządca nieruchomości

Poznańskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu

Galeria zdjęć z realizacji